FEIF

IslandpfershopCup 2017 - 3. Station Babenberg - 24-25 Jun 2017

Zurück

Einzelnoten

 

154 Lea Pfeiffer [JG] - Club: Babenberg
Litli Baldur von Babenberg   [AT2003120419] - Wallach -

F:   M:
-FF:  -MF:
-FM:  -MM:

Züchter:
Besitzer:


AT7JG - Tölt T7 - Jugend
  VE   5,3 - 5,0 - 4,5 = 4,93   Gesamt: 4,93
AT7JG - Tölt T7 - Jugend - A-Finale
  Langsamer Tölt   4,0 - 4,0 - 5,0 = 4,33   Gesamt: 4,25
  Any Speed Tölt   4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17  
AV9JG - Viergang V9/ÖTOI - Jugend
  VE   5,2 - 4,9 - 5,4 = 5,17   Gesamt: 5,17
AV9JG - Viergang V9/ÖTOI - Jugend - A-Finale
  Tölt, Slow to Medium   4,5 - 4,0 - 4,5 = 4,33   Gesamt: 4,63
  Trab, Arbeits- bis M   5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50  
  Mittelschritt   6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67  
  Galopp, Arbeits- bis   5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33  
  Tölt, Medium to Fast   3,0 - 2,0 - 4,0 = 3,00